Neon, Prada och OS i flermiljonersstaden Beijing

Att blogga i Kina visade sig vara svårare än anat. I Kina är alla wordpress-bloggar spärrade så vi kunde inte…