Östens Paris – Shanghai

Shanghai brukar kallas för östens Paris – och det med rätta. Här är det fullt liv dagarna i ända. Lyxgallerior…