Tuff-tuff-tuff genom Europa

Att interejla har för mig alltid varit någonting som mina föräldrar och deras kompisar pratat om med nostalgi och drömmande ögon….