Fantasires med Katarina Jeremic till Dublin

Låt mig presentera en helt ny kategori här på Fantasiresor: “Fantasires med…”. Det handlar helt enkelt om att jag lämnar…