En backpackers dagbok

Jag hittade precis denna kära lilla ägodel – en dagbok från mina sex månader som backpacker i Asien och Oceanien 2008-2009….