På fantasiresa med min farfar

Det är 50-tal och min farfar, Stieg Johanson (senare Zetterqvist), bolmar cigaretter inne på redaktionen vid Svartån. Han är journalist på…