Mitt Fiesole

I Fiesole står tiden stilla skulle man slentrianmässigt kunna säga. Men tiden står inte stilla i Fiesole. Inte i mitt…