Två nya bloggkollektiv för nordiska resebloggare

Många andra länder har länge haft bloggkollektiv med selektivt utvalda resebloggare (t ex Reiseblogger kollektiv i Tyskland, Collectif blogueurs voyage…