Att göra i Samarkand, Buchara och Tasjkent i Uzbekistan